Ingen lag fra Ålesundsområdet var påmeldt nasjonal serie for G16. Det ønsker Spjelkavik IL å gjøre noe med. Som et samarbeid mellom 7 håndballklubber på Sunnmøre, har nå trener for Spjelkavik sitt herrelag i 2. divisjon startet opp med felles treninger for gutter født i 2008 og 2009.

- Det er viktig for Spjelkavik IL å forsøke og bidra til at unge spillere i Ålesundsområdet ser at det er mulig å bli god i håndball også lokalt. Gjennom topp kompetanse, ønsker vi å frem en modell for samarbeid på tvers av idrettslagene, sier Carl Johan Pettersen, leder for Spjelkavik Håndball. Initiativet til samarbeidet fra Spjelkavik IL ser ut til å være tatt svært godt i mot. Påmeldte spillere og oppmøte fra treningsivrige gutter vises på hver eneste trening.

Samarbeidet består av idrettslagene SIF/Hessa IL, Aksla IL, Blindheim IL, Spjelkavik IL, Sula Sportsklubb, Langevåg IL og Skodje IL. Første trening var 22. mai i Renexhallen på Emblem. Treningene ledes av Igor Koprivica, hovedtrener for Spjelkavik ILs A-lag. I tillegg bidrar Atle Sperrevik fra Blindheim IL og Torbjørn Ness fra Spjelkavik IL. 

Etter sommeren er planen å etablere en stamme på 14 til 18 spillere som trener fast ukentlig i tillegg til omlag like mange som vil rullere på å væte med på treningene. Det kortsiktige målet er å gi lokale spillere muligheten til å kvalifisere seg til nasjonal serie.