Som styret og administrasjon i klubben bærer vi ansvaret for tusenvis av mennesker, inkludert ansatte, trenere, frivillige, foreldre og barn. Den frivillige innsatsen utgjør en avgjørende forutsetning for driften og aktivitetene i norske idrettslag. Frivilligheten utgjør utvilsomt kjernen i idretten, og dette fundamentet må vi ivareta.

Vi ønsker å benytte denne anledningen til å takke alle som har stilt opp for klubben vår gjennom mange år, i ferier, på sene ukedager og i helger. De frivillige er de første som møter opp for å måke banen når snøen faller, de deltar på dugnader, de trener og bidrar til laget, og de kjører til og fra kamper. De utgjør kjernen vår, de som går den ekstra milen for klubben, og som ønsker at utøverne skal oppnå sitt fulle potensiale, og bli flest mulig, lengst mulig.

Respekt, ydmykhet og takknemlighet overfor frivilligheten vår er avgjørende for å opprettholde og styrke den. Dette er en fantastisk arena for utvikling, samhold, læring og tilpasning, og det er vårt ansvar å sikre at frivillige opplever klubben som en givende, attraktiv og utviklende plass å være. Selv om det til tider kan være utfordrende å samarbeide med frivillige, er det viktig at alle blir behandlet med respekt og ydmykhet. Hvis noen av våre frivillige velger å avslutte sitt engasjement, skal de applauderes og ønskes lykke til, enten de blir foreldre eller fortsetter sitt frivillige arbeid i en annen klubb. De er fortsatt en del av idrettsfellesskapet, og vi skal legge til rette for at de har hatt en positiv opplevelse i klubben - og kanskje kommer tilbake ved en senere anledning.

Vi er bevisst på hvor verdifull frivilligheten er i vår klubb, og har derfor utarbeidet en oversikt over dens årlige betydning. Vi håper at ved å sette fokus på frivilligheten, vil den vokse, og at vi alle kan lære å verdsette alt det arbeidet som blir gjort hver dag, måned etter måned, år etter år.

Frivillighet i Vika.pdf

- Hovedstyret, v/Daglig Leder.