SBM sommercamp er en gratis aktivitetsuke for barn i alderen 8-14 år som skal foregå på og rundt Spjelkavik Arena. En kan lese mer om tilbudet her: https://www.spjelkavikil.no/kl...

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil innebære:

Gruppeleder for barna i de ulike gruppene, herunder:

  • sørge for at alle barna har det artig på sommercampen
  • bidra til å skape aktivitet
  • være en motiverende støttespiller for barna under aktiviteten
  • ha ansvar for barna i din gruppe under sommercampen, og
  • være til stede til barna blir hentet av sine foresatte

Rigging og klargjøring av øvelser

Rydding av utstyr og klubbhus etter dagen

Utdeling av mat i forbindelse med lunsj

Generelt bidra til gjennomføringen av Sommercampen

Hvem ser vi etter?

Vi er etter ungdom i aldersgruppen 16-21 år som har lyst på sommerjobb i denne uken. Vi håper på å få inn en god blanding av jenter og gutter.

Hvordan søke?

Søknad sendes til gaute@spjelkavikil.no – Søknad skal inneholde:

  • CV
  • Søknadstekst hvor det står litt om hvorfor du vil jobbe og hvorfor du passer til jobben

Vi håper at mange vil jobbe med oss på en artig arbeidsplass, hvor du også vil få verdifull arbeidserfaring!