Vår målsetting

"Spjelkavik Håndball skal utøve håndballaktivitet på høyt faglig nivå og gi utøverne de beste individuelle og lagmessige ferdigheter, med hovedvekt på lek, personlig vekst og økt selvtillit."

Introduksjon

Håndballgruppa i Spjelkavik har ansvar for å gi et sportslig og sosialt treningstilbud tilpasset de enkelte utøvere i alle årsklasser.

Dette kan bare oppnås gjennom utarbeiding av rammer for treningstilbud, kompetente trenere og ledere, og et nært samarbeid med utøvernes foresatte. Gjennom arbeidet med rammeplanen har en ønsket å få belyse alle forhold som påvirker utviklingsmiljøet for enkeltutøvere og lag. Hovedvekt er lagt på den sportslige siden. Vi understreker likevel at det sosiale miljøet, innen og rundt både enkeltlag og klubb, er en kritisk suksessfaktor. Trivsel og miljø er av meget stor betydning for både utviklingstempo og hvor lenge utøverne er aktiv i sin idrett.

Formålet med rammeplanen er å sikre et trygt og utfordrende treningsmiljø. Med utfordrende mener vi her et miljø som gir utviklingsmuligheter for alle utøvere ut i fra hver enkelt sin forutsetning. Et annet mål er å gi trenere og ledere en innsikt i retningslinjer for arbeid med yngre lag, og sikre spillerne en kontinuitet ved eventuelle trener-og lederskifter.

Sportslige retningslinjer

For å nå klubbens målsetting er det viktig at vi følger klubbens felles sportslige retningslinjer. Hovedretningslinjene for sport er som følger:

Mer info kommer....

Hovedmål

Målsettingen for håndballgruppa er å gi et positivt aktivitetstilbud i nærmiljøet i Spjelkavik, Åse og Lerstad. Gejnnom trening, kamper og samvær på og utenfor banen skal utøverne utvikle individuelle ferdigheter og samspill, sportslig og sosialt. Prestasjonsjag skal ikke prege aktiviteten i avdelingen, alle skal gis muligheter for utvikling ut i fra sine forutsetninger. Instruksjon skal preges av høy faglig standard og være lystbetong sett fra utøvernes side.

Mer info kommer...

Delmål

Mer info kommer...

Organisering håndballgruppa

Mer info kommer...

Generelle forutseninger

Mer info kommer...

Spesielle forutsetninger årsklasser

Mer info kommer...

Øvrig informasjon

Mer info kommer...