For deltakere som har fylt 16 år og eldre

Velkommen på Dommer 1!

NHF Region Nord ønsker alle påmeldte velkommen til Dommer 1-kurs. Dette er et kurs for deltakere som har fylt 16 år og eldre.

Oppstart: 06.10.2022
Sted: Akslahuset/Hatlane Idrettshall
Instruktør: Arild Stav


Kurset gjennomføres i en periode som strekker seg over 1 uker:

  • Innen 06.10.2022 kl. 12:00 Modul 1:  e-læring.

E-læring finner du her:

  • Særforbund håndball
  • Dommerutdanning
  • Dommer 1 (må logge inn på egen bruker for å få tilgang)
  • Påloggingsnøkkel er «Trinn 1» (stor forbokstav og mellomrom mellom bokstav og tall)
  • Må gjennomføres innen 06.10.2022 kl. 12:00 for å kunne delta på modul 2

 

  • Torsdag, 06.10.2022 kl. 17:00-21:00 Modul 2: Fysisk i hall 4 timer (teori og praksis) Modul 1 MÅ gjennomføres før oppmøte modul 2

 

  • Innen 08.10.2022 kl. 12:00 Modul 3: e-læring Når gjennomføring modul 2 er fullført, vil aktuelle deltakere motta ny informasjon om e-læring modul 3.
  • For å finne modul 3, benytter du samme instruks som du brukte for å finne modul 1.

 

  • Søndag, 09.10.2022 kl. 10:00-14:00 Modul 4: 5 timer teori    Modul 3 MÅ gjennomføres før oppmøte modul 4

 

Les mer om Dommertrinn 1 HER. Kurset har 16 plasser.

 

Følg NHF Region Nord på Facebook | Instagram