• Levere politiattest til klubbens administrasjon.
 • Delta på felles oppstartmøte for klubbens trenere/lagledere.
 • Oppdatering av laglister (spillere). Når noen begynner eller slutter på laget gis det beskjed til administrasjon; handball@spjelkavikil.no. Laglister oppdateres i Spond og spillere/foreldre kan få tilsendt lenke til lagets gruppe slik at de selv kan legge inn nødvendig informasjon.
 • Sørge for at samtykke til streaming av kamper innhentes fra spillerne. 
 • Oppdatering av lag/spillere i TurneringsAdmin (TA), samt holde informasjonen oppdatert gjennom sesongen.
 • Informasjon til spillerne + foreldrene via Spond og ev. via egne Facebookgrupper for laget
 • Arrangere minimum 1 foreldremøte (ved oppstart av sesong) 
 • Delta på treninger så ofte som mulig 
 • Sikre at alle spillere er spilleberettiget for Klubben - det betyr at de er medlemmer i klubben eller i en klubb som SIL har partner-/samarbeidsavtale med. Dersom du er i tvil - sjekk med administrasjonen.
 • Sjekke at spillerne har gyldig lisens (gjelder spillere som fyller 13 og eldre). Lisens gjelder som forsikring både på trening og kamp. Du kan se om spiller har betalt lisens i TA. 
 • Hjelpe nye spillere med overgang fra annen klubb til SIL.  
 • Påmelding til cuper og turneringer 
 • Kamprapporter i Min Idrett 
 • Dele informasjon fra klubben til spillere og foresatte, f.eks informasjon om loddsalg.
 • Samarbeid med trenere og andre i laget støtteapparat.

I tillegg må/kan følgende oppgaver utføres for laget - enten av lagleder eller ved å tildele oppgavene til egne ressurser i lagets støtteapparat:

 • Regnskap, om laget har egen konto 
 • Administrere dugnadsarbeid om dere trenger penger til lagsaktiviteter.
 • Skaffe drakter til laget fra draktansvarlig i klubben og sørge for at drakter leveres tilbake etter sesongslutt.
 • Arrangere sosiale aktiviteter for laget og foresatte. Lag med godt samhold i foreldregruppen får ofte også bedre miljø i spillergruppen.

Terminlister (kamptid/sted)

Terminlister finnes i appen "Min Håndball" og under "Kampsøk" på handball.no. Spjelkavik Håndball tilhører "Region Nord". For lag som spiller landsseriene; Bring, Lerøy, NM, samt seniorkamper fra 2. divisjon og oppover - velg "Norges Handballforbund" under "filter på region" under "Kampsøk" på handball.no. 

Påmeldingsfrist for lag over 10 år er 1. mai. For Mini, J/G 9 og 10 år er påmeldingsfristen 31. august. 

Omberamming (søke om nytt kamptidspunkt)

Det er lagleder som har ansvar for å gå gjennom terminlistene og sjekke at kamptidspunktene passer for laget. Dette bør gjøres innen fristen for gebyrfri omberamming for å unngå gebyr ved endring. Dersom kamptidspunkt ikke passer kan lagleder søke om omberamming av kampen. Terminlistene oppdateres så snart endringen er godkjent av forbundet/regionen.  '

Terminlister for J/G13 til senior (3. og 4. div) publiseres ca. 1. juli og kamper kan omberammes gebyrfritt frem til 31. august. 

Terminlister for Mini og J/G 9 og 10 år publiseres 30. september. Disse kampene kan omberammes gebyrfritt frem til 16. oktober. 

Hvordan søke om omberamming av en kamp

 1. Finn forslag til ny dato/tid
 2. Sjekk om hallen er ledig - dette kan du gjøre under "Banedagbok" på handball.no.
 3. Kontakt motstanderlaget for å sjekke om de er ledige.
 4. Når dere har blitt enige om tid/sted - logg deg inn på "Min idrett" og gå inn på "TA - Turneringsadmin".
  Klikk på ditt lag under "Mine organisasjoner".
  Velg "omberammingssøknader" under "Klubb".
  Velg "Opprett ny søknad" og finn kampen som skal omberammes - fyll inn nødvendig informasjon og send inn søknaden.
  Når forbundet/regionen har godkjent søknaden vil kamptidspunkt bli endret i terminlisten.

Reisestøtte

Lag som spiller i Regionserien, Nasjonalserie Bring/Lerøy og Herre 2. divisjon får reisestøtte fra klubben for spillere som er medlemmer i Spjelkavik IL. I all hovedsak gjelder dette lag fra 16 år og oppover.

Reisestøtten tildeles per overnatting for seriekamper.

Eksempel: Lag reiser til Trondheim og har en overnatting. 3 av 16 spillere er medlem i annen klubb. Reisestøtten er kr 5000 per natt. Kr 5000 / 16 * 13 = laget får kr 4062 i støtte fra klubben.

Klubben støtter med ulike beløp avhengig av hvilken serie laget deltar i. Kontakt handball@spjelkavikil.no for informasjon om hvilket beløp din serie støttes med. 

Dere kan sende inn krav om reisestøtte i forkant av deres kamp via knappen under. 

Sunn mat til trening, kamp og arrangement

Trenger dere frukt, smoothies eller annen mat til trening, kamp eller arrangement? Da kan det være en god ide å sjekke ut Norges Handballforbund sine avtaler med Bama og Lerøy. Her kan dere finne gode og sunne produkter til svært gunstige priser.

Lerøy produkter

Produkter fra LERØY er gratis for klubber å bestille.

Bestillingen må gjøres senest fire uker før arrangementet og ved større arrangementer er fristen 8 uker. 

Frukt fra BAMA

Frukt, Bendit-produkter og juice kan kjøpes i vanlige dagligvarebutikker. Du får 50% av prisen tilbakebetalt ved å sende inn kvittering til Bama via deres refusjonsskjema. 

Håndballforbundets årshjul

Her finner du oversikt over alle større arrangementer og frister tilknyttet regionens klubber.

Følg oss på sosiale medier!

Meld deg inn i gruppen som passer for ditt verv slik at du kan holde deg oppdatert om felles informasjon fra klubben.