Reisestøtte

Lag


Reiseinformasjon


Antall Vika spillere


Støtten utbetales til spillere som er medlem i Spjelkavik IL. Dersom laget har spillere som er medlem i andre klubber forventes det at disse klubbene støtter egne spillere.

Eksempel: Dersom beløpet klubben støtter med er kr 5000 og laget reiser med 14 spillere og 2 av disse tilhører en annen klubb da støtter SIL 12 av 14 altså kr 5000/14*12= kr 4.285

Beløp for utbetaling


Regionserien kr 10.000 pr. natt
Bring-/Lerøyserien kr 15.000 pr. natt
2. divisjon kr 20.000 pr. natt