Nødutganger skal brukes i nødstilfeller - altså IKKE for å lufte hallen eller raskere komme ut/inn av lokalene. Lås opp dører med kort der det er mulig. 

Vær obs på følgende:
Nøkkelbryter for å låse opp nødutganger (og vanlige utganger) har blitt brukt som alternativ for å låse opp dørene med kort. Dette har ført til at døren blir glemt låst etterpå og hallen blir stående åpen.