Om Spjelkavik Idrettslag

Spjelkavik Idrettslag ble stiftet 18.mars 1932. Spjelkavik Idrettslag har følgende undergrupper: Alpin, Hopp, Håndball, Fotball, Spjelkavikas venner og Spjelkavik E-sport.

Klubben består av 1100 medlemmer, i alderen 5 til 85 år. 

Idrettslaget har besøksadresse i Vasstrandvegen 74, mellom fotballbanene.