Årshjul Hovedlaget

Aktivitet

Kontrollere/ oppdatere medlemsregister for laget (inkl. roller)

Frist

3/18/2024

Kommentar

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder

Ansvarlig

Lagledere
Trenerforum
1/11/2024
Gjennomgang av klubbens sportsplan. Planlegging av oppfølging.
Trenerveileder
Laglederforum
1/18/2024
Gjennomgang av hvordan melde på lag, treningskamper + generell info
Klubbkoordinator
Vikalunsj
1/26/2024
Vikalunsj siste fredag i hver måned.
Daglig Leder

Aktivitet

Vikalunsj

Frist

2/23/2024

Kommentar

Vikalunsj siste fredag i hver måned

Ansvarlig

Daglig Leder
"BrukHue" - Oppstart
6/21/2024
Fokus på utenforskap og nettvett, i samarbeid med SBM. For aldersgruppen 10-14 år. Se mail fra daglig leder til de lagene det gjelder, ta kontakt for mer info. Frist å gjennomføre før sommerferien.
Daglig Leder

Aktivitet

Frist for innsending av dokumenter til årsmøtet

Frist

3/14/2024

Kommentar

Innsending av dokumenter til Årsmøtet

Ansvarlig

Hovedstyret
Kick-off for klubbdommere
3/21/2024
Sosial samling for klubbdommere
Klubbkoordinator
Årsmøte Spjelkavik Idrettslag
3/21/2024
Årsmøte i idrettslaget
Hovedstyret
"BrukHue"
6/17/2024
Fokus på nettvett i samarbeid med SBM. Gjennomføres i perioden før sommeren av lag i alderen 10-14 år.
Daglig Leder

Aktivitet

Kick off fotball

Frist

4/13/2024

Kommentar

Kick off for fotballgruppen

Ansvarlig

Lagledere
Vårdugnad
4/17/2024
Vårdugnad for klubben - klargjøre byggene og anlegget for sesongen.
Anleggsutvalg
"Vikalunsj"
4/26/2024
Vikalunsj siste fredag i hver måned
Daglig Leder
"BrukHue"
1/1/0001
Nettvett kurs, gjennomføres våren 2024. Se Februar måned for forklaring
Daglig Leder

Aktivitet

Oppstart rehabilitering av KGB11

Frist

5/1/2024

Kommentar

Vi skal etablere ny ringmur og gjerde rundt kunstgressbanen. Dette blir starten for på sikt å bytte kunstgressbanen.

Ansvarlig

Anleggsutvalg
Trenerforum
5/14/2024
Gjennomgnag av vårsesesongen
Trenerveileder
Laglederforum
5/21/2024
Gjennomgang av vårsesongen
Klubbkoordinator
"Vikalunsj"
5/31/2024
Vikalunsj siste fredag i hver måned
Daglig Leder
"BrukHue"
1/1/0001
Nettvettkurs i samarbeid med SBM. Se februar måned for forklaring
Daglig Leder

Aktivitet

Lampholmen mini-turnering

Frist

6/8/2024

Kommentar

Lampholmen mini-turnering gjennomføres 8. juni.

Ansvarlig

Cupkomitee
Sommerlotteri
6/16/2024
Felles klubblotteri
Lotterikomitee
"BrukHue"
6/17/2024
Nettvett kurs for aldersgruppen 10-14 år i samarbeid med SBM. Se Februar for mer info. Frist or gjennomføring.
Daglig Leder
Medlemsavgift Spjelkavik IL
6/20/2024
Faktureres gjennom Spond.
Daglig leder
Tine fotballskole
6/24/2024
Klubben arrangerer Tine fotballskole, hvert år, første uka i sommerferien.
Klubbkoordinator
Alle Jenter På Bana - Kick off!
6/26/2024
Alle Jenter På Bana sparkes i gang denne dagen. Felles trening for alle jenter i området. Tiltak for å redusere frafall blant jenter over sommeren.
Fotballstyret
"Vikalunsj"
6/28/2024
Vikalunsj siste fredag i hver måned
Daglig Leder

Aktivitet

Sparebanken Møre Sommercamp

Frist

7/1/2024

Kommentar

SBM sommercamp gjennomføres en uke i sommerferien. Gratis sommercamp for barn og ungdom i aldersgruppen 8-14 år.

Ansvarlig

Daglig Leder
Alle Jenter på Bana
7/3/2024
Sommertrening for alle jenter fra 6 til 17 år, HVER onsdag i juli. Se hjemmesidene våre for mer info.
Fotballlstyret

Aktivitet

Avslutning AJPB

Frist

8/14/2024

Kommentar

Siste uken med AJPB for i år.

Ansvarlig

Fotballstyret
Oppstart "Skadefri med SBM"
8/21/2024
"Skadefri med SBM" er et tiltak i samarbeid med SBM, for å sette fokus på å forebygge skader i forbindelse med idretten. Tiltaket er for aldersgruppen 12-15 år, og gjennomføres 2 ganger i uken hele sesongen. Det blir oppstart med foredrag for lagledere, trenere og spillere.
Daglig Leder
"Vikalunsj"
8/30/2024
Vikalunsj siste fredag i hver måned
Daglig Leder
Miniturnering
8/31/2023
Miniturnering for alderen 6-9 år.
Fotballstyret
Partnerkamp
8/31/2024
Partnerkamp "Spjelkavik - Bjørkelangen". Vi inviterer våre samarbeidspartnere på sosial samling før a-lagets kamp mot Bjørkelangen. Det blir felles mat og foredrag i klubbhuset før kampen.
Partnerutvalg

Aktivitet

"Skadefri med SBM"

Frist

9/3/2024

Kommentar

Skadeforebyggende treninger gjennomføres hver tirsdag gjennom måneden

Ansvarlig

Daglig Leder
"Stafett for livet"
9/7/2024
Gjennomføres av Kreftforeningen
Kreftforeningen
Byttedag håndball og fotball
9/8/2024
Byttedag gjennomføres i Tafjord-hallen. Klær som skal byttes inn leveres inn i løpet av uken. Mer info kommer.
Klubbkoordinator
Kick off Håndball
9/21/2024
Kick off for håndballen
Håndballstyret
Foredrag med Antidoping Norge
9/26/2024
Foredrag i samarbeid med antidoping Norge for aldersgruppen 15 år til A lag.
Daglig Leder
"Vikalunsj"
9/27/2024
Vikalunsj siste fredag i hver måned
Daglig Leder

Aktivitet

"Skadefri med SBM"

Frist

10/1/2024

Kommentar

Gjennomføres hver tirsdag i måneden

Ansvarlig

Daglig Leder
Hummel Høstcamp
10/7/2024
Hummel Høstcamp arrangeres i samarbeid med Aksla IL
Klubbkoordinator
Høstdugnad
10/16/2024
Høstdugnad
Anleggsutvalg
"Vikalunsj"
10/25/2024
Vikalunsj gjennomføres siste fredag i hver måned.
Daglig Leder
Foredrag om aktuelt tema - Mer info kommer
10/30/2024
I fjor hadde vi besøk av Gina som snakket om trening og pubertet. Lignende foredrag kommer.
Daglig Leder

Aktivitet

"Skadefri med SBM"

Frist

11/5/2024

Kommentar

"Skadefri med SBM" gjennomføres hver tirsdag i måneden.

Ansvarlig

Daglig Leder
Trenerforum
11/14/2024
Evaluering av sesongen, planlegging av ny sesong.
Trenerveileder
Foredrag i samarbeid med SBM - Ernæring
11/20/2024
Ernæringsforedrag med Thea Solnørdal.
Daglig Leder
Dommeravslutning
11/21/2024
Sesongavslutning for klubbdommere. Sosial samling.
Klubbkoordinator
"Vikalunsj"
11/29/2024
Vikalunsj siste fredag i hver måned
Daglig Leder

Aktivitet

"Skadefri med SBM"

Frist

12/3/2024

Kommentar

Gjennomføres de to første tirsdagene i desember.

Ansvarlig

Daglig Leder
Julelotteri
12/15/2024
Felles klubblotteri
Lotterikomitee
"Vika - julelunsj"
12/20/2024
Vika Julelunsj
Daglig Leder