Årshjul

Aktivitet

Kontrollere/ oppdatere medlemsregister for laget (inkl. roller)

Frist

3/18/2022

Kommentar

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder

Ansvarlig

Lagledere
Kontrollere/ oppdatere medlemsregister for laget (inkl. roller)
3/18/2022
Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder
Adm. Sekr
Informere lagets medlemmer om klubbens ryddedugnad og sette opp vakter gjeldende uker
3/17/2022
Vaktliste pr lag. Oppsett: adm.sekr
Lagleder (fotball)
Januar
1/1/0001

Aktivitet

April testKontrollere/ oppdatere medlemsregister for laget (inkl. roller)

Frist

4/1/2022

Kommentar

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder

Ansvarlig

Lagledere
Lagledermøte sesongstart
4/2/2022
Veiledning, gjennomgang av retninglinjer og regler, spørsmål og svar
Lagledere/Styret
Levere behovsliste/ drakter til materialforvalter
4/17/2022
Skjema draktbestilling
Lagledere
Informere lagets medlemmer om klubbens ryddedugnad og sette opp vakter gjeldende uker
4/20/2022
Vaktliste pr lag. Oppsett: adm.sekr
Lagleder (fotball)

Aktivitet

Januar

Frist

1/1/2022

Kommentar

Januar

Ansvarlig

Adm. Sekr
Kontrollere/ oppdatere medlemsregister for laget (inkl. roller)
1/14/2022
Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder
Lagledere
Informere lagets medlemmer om klubbens ryddedugnad og sette opp vakter gjeldende uker
1/28/2022
Vaktliste pr lag. Oppsett: adm.sekr
Lagleder (fotball)

Aktivitet

Levere behovsliste/ drakter til materialforvalter

Frist

2/11/2022

Kommentar

Skjema draktbestilling

Ansvarlig

Lagledere

Aktivitet

Kontrollere/ oppdatere medlemsregister for laget (inkl. roller)

Frist

5/12/2022

Kommentar

Veiledning

Ansvarlig

Lagledere

Aktivitet

Kontrollere/ oppdatere medlemsregister for laget (inkl. roller)

Frist

6/11/2022

Kommentar

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder

Ansvarlig

Lagledere
Medlemsavgift Spjelkavik IL
6/30/2022
faktureres gjennom Spond.
daglig leder

Aktivitet

Informere lagets medlemmer om klubbens ryddedugnad og sette opp vakter gjeldende uker

Frist

1/1/0001

Kommentar

Vaktliste pr lag. Oppsett: adm.sekr

Ansvarlig

Lagleder (fotball)
Alle Jenter på Bana
7/6/2022
sommertrening for alle jenter fra 6 til 17 år, hver onsdag i juli
Jenteløftgruppa

Aktivitet

Gjennomgang sportsplaner

Frist

3/22/2022

Kommentar

Håndball og fotball

Ansvarlig

Sportslig leder
Trener/lagledermøte
8/19/2022
Fotballgruppa
Fotballstyret

Aktivitet

Informere lagets medlemmer om klubbens ryddedugnad og sette opp vakter gjeldende uker

Frist

8/27/2022

Kommentar

Vaktliste pr lag. Oppsett: adm.sekr

Ansvarlig

Lagleder (fotball)

Aktivitet

Levere behovsliste/ drakter til materialforvalter

Frist

10/12/2022

Kommentar

Vaktliste pr lag. Oppsett: adm.sekr

Ansvarlig

Adm. Sekr

Aktivitet

Kontrollere/ oppdatere medlemsregister for laget (inkl. roller)

Frist

11/13/2022

Kommentar

Ved spørsmål, ta kontakt med daglig leder

Ansvarlig

Lagledere
samle inn drakter (fotball)
11/17/2022
Samle inn drakter, gjøre opp status på hva som behøves av nytt utstyr.
Lagledere fotball

Aktivitet

Tilstandsrapport, klubbhuset

Frist

12/7/2022

Kommentar

Gjennomgang status huset

Ansvarlig

Daglig leder