Organisering

Utvalget består per dags dato av en overordnet leder, hvor Øivind Follesø har det ansvaret for gruppen, med tre undergrupper:

- Anlegg

- Bygg

- Gressbane

- Prosjektgruppe, med hovedansvar å utrede muligheten for skifte av kunstgress

Spjelkavikas venner har nå trukket seg ut fra idrettslaget, som gjør at det vil frigjøre plass i hovedstyret. Det er uttrykt ønske fra hovedstyret at utvalget vil bli en egen undergruppe med en representant i hovedstyret - dette må videre formaliseres på årsmøtet i 2024.

Utvalgets oppgaver

Anlegget vårt er stort, og det er mye å ta tak i. Oppgavene til anlegget vil være mange, men er her er de mest sentrale oppgavene som utvalget skal arbeide med. 

- Utarbeide vedlikeholdsplan for anlegget, status/tilstand på de ulike byggene, kostnadsvurderinger mm.

- Koordinering med daglig leder for gjennomføring av dugnader.

- Vurdere aktuelle nye prosjekter, og lage gjennomføringsplaner og økonomiplaner for gjennomføring av prosjektene.

Utvalget er allerede i gang med kartlegging av tilstanden på anlegget vårt - det er viktig at vi får en vurdering av tilstanden slik at styret kan ta riktige beslutninger når det kommer til investeringer. 

Hvordan bidra?

Hvis du selv vil, eller kjenner noen som du mener kan bidra inn i anleggsutvalget så er vi på leting etter flere personer som har lyst til å bidra. Anleggsutvalgets leder, og daglig leder kan kontaktes for mer info. Kontaktinformasjon finner du her.

Det er også laget en egen nettside for anlegget, hvor det vil bli lagt ut informasjon når noe blir gjort på anlegget - Spjelkavik Idrettsanlegg.