De siste ukene har det så smått begynt med aktivitet på tomta som om under 2 år skal være området for Spjelkavik Arena. 

Skogsarbeidere har begynt jobben med å felle trær og rydde området, og i forrige uke kom den første gravemaskina.

En gledens dag for lokalmiljøet og bydelens innbyggere, dette har vært jobbet for siden før år 2000.

Busengdal har sendt oss følgende informasjon som vi tenker kan være nyttig:

Busengdal skal på vegne av Møre og Romsdal fylkeskommune utføre grunn- og infrastrukturarbeid for ny idrettshall ved Spjelkavik Idrettspark - Spjelkavik Arena.

I forbindelse med prosjektet vil det være stor aktivitet - som blant annet utkjøring av masser langs Vasstrandvegen.

Tursti som illustrert med rød linje på skisse blir stengt i hele byggeperioden og vi anbefaler alle å gå rundt stadion istedenfor (blå linje).

Spjelkavik Arena - info fra Busengdal.jpg
Endringer i traseen til Trimløypa.

I forbindelse med bygging av ny bru på Vasstrandvegen, øst for tidligere Barnas Lekeland vil det bli satt opp 2 midlertidige bruer. Den ene er for trafikk - sør for eksisterende bru. 

Den andre blir satt opp nord for eksisterende bru som er til myke trafikanter. Området skal skiltes skikkelig slik at det ikke oppstår misforståelser.

Anleggsarbeidet vil skape en økt mengde trafikk på veien - i hovedsak lastebiler. Vi skal etter beste evne utøve den største forsiktighet under hele anleggsperioden. Vi vil til enhver tid gjøre vårt ytterste for at sikkerhet og nærmiljø blir ivaretatt på en god måte. 

Masseutskifting for idrettshall og opparbeiding av gangvei i Vasstrandvegen og Myrdalsvegen, ferdigstilles høsten 2023.

Ved spørsmål tar dere kontakt med følgende:

RolleNavnTelefon
Prosjektleder Busengdal ASJens Erik Lied482 35 044
Anleggsleder Busengdal ASStian Innselset920 69 850
HMS Leder Busengdal ASJonathan Steinsvik458 07 322
Prosjektleder M&R FylkeTherese G. Osvik918 89 284
Byggeleder XPRO ASTrond Rotevatn900 75 499


Spjelkavik Idrettslag ber alle involverte i prosjektet om å passe på fartsgrensen og se opp for myke trafikanter, da vi har mange barn og unge som ferdes langs veien i forbindelse med skole og fritidsaktiviteter. Vi har ingen å miste.