Omlag 20 personer møtte opp til årsmøtet, som gikk stille og rolig for seg.

Foruten de vanlige årsmøtesakene, var det kommet inn to saker fra styret:

1) Spjelkavik IL og Spjelkavik IL Alpin ble vedtatt fusjonert. 

- Med bakgrunn i en feil som ble gjort for flere år siden, har Spjelkavik IL Alpin hatt et eget organisasjonsnummer. På årsmøtet ble det vedtatt at gruppene fusjoneres, og org.nummeret til Spjelkavik IL Alpin avvikles.

2) Spjelkavikas venner tas inn som en fullverdig undergruppe i Spjelkavik IL.

- Spjelkavikas venner ble formelt innlemmet i Spjelkavik Idrettslag på årsmøtet i 2021. Den gang uten en plass i hovedstyret. På årsmøtet 2022 ble det vedtatt at lederen i Spjelkavikas venner går inn som et styremedlem i Spjelkavik Idrettslag, på lik linje med de andre undergruppene.

Valg

- Arne Sigurd Hansen ble gjenvalgt som leder

- Eirik Molvær og Knut Mo ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Det betyr da at hovedstyret i Spjelkavik IL for 2022 består av følgende:

Arne Sigurd Hansen - leder

Oddbjørn Johansen - nestleder

Eirik Molvær - styremedlem

Trine Stensrud - styremedlem

Audun Røyset - styremedlem (leder fotball)

Carl Johan Pettersen - styremedlem (leder håndball)

Henning Sæthre - styremedlem (leder hopp)

Svein Leon Aure - styremedlem (leder alpin)

Håkon Teigen - styremedlem (leder Spjelkavikas venner)

Hege Dahl - varamedlem

Vi takker de fremmøtte for engasjementet.