I løpet av uka (uke 20), vil arbeidet med å støpe ny ringmur rundt kunstgresset starte. 

Vi har søkt om midler av Handelens Miljøfond og fått innvilget 350 000 kr for å gjennomføre miljø-tiltak på anlegget, som også er budsjettet for prosjektet. Les mer om støtteordningen her.

Arbeidet vil starte på langsiden i øst, først fjernes betongblokkene før man vil gjøre litt grunnarbeid og deretter legge ny asfalt. Til slutt vil det støypes en 40 cm høy betongkant som skal holde granulaten på banen. 

Sekkene med granulat vil i en periode stå på snø-deponiet, ellers vil ikke treningstidene på ettermiddag og kveldstid påvirkes. 

Arbeidet utføres av våre venner i nord, Svinø Entreprenør AS, sammen med Dyrøy Betong og Asfaltservice.