Det har lenge vært etterspurt mer informasjon om historien til klubben. Nå har seniorgruppen tatt på seg ansvaret med å finne frem historiske bilder fra klubben, samt litt gamle historier. Dette er det nå laget en egen side til på våre nettsider. Denne siden kan man finne her:

For noen tiår siden

Til nå er det kommet bilder av byggingen av Klubbhuset og Bunkersen, og flere bilder vil komme.