Tid: Onsdag 6 mars kl 19:00

Sted: SIL-huset

Årsmøtesaker:

1: Godkjenning av innkalling.

2: Valg av møteleder.

3: Valg av møtesekretær

4: Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

5: Godkjenne årsmelding 2022

6: Godkjenne regnskap 2023

7: Fastsette aktivavgift for 2024

8: Godkjenne budsjett for 2024

10: Valg

Forslag på saker som skal tas opp på årsmøtet i alpint kan sendes inn til gaute@spjelkavikil.no innen 28. februar.