Årsmøtet avholdes 21.mars 2024 kl 17:30 på SIL-huset, adresse Myrdalsvegen 26.

Se vedlagte dokumenter for innkalling og mal til å sende inn saker. 

Innkalling årsmøte 2024.pdf

mal-forslag-til-saker-årsmøte-2024.docx

Velkommen til årsmøte 2024

Med vennlig hilsen 

Styret