Årsmøtet avholdes tirsdag 15.mars kl 18:00 på SIL-huset, adresse Myrdalsvegen 26, 6011 Ålesund.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 1.mars 2022 til leder@spjelkavikil.no. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Spjelkavik Idrettslag i minst en måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Spjelkavik Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Spjelkavik Idrettslags lov.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Arne Sigurd Hansen kontaktes på leder@spjelkavikil.no.

Velkommen til årsmøte!