Årsmøtet avholdes 16.mars 2023 kl 18:00 på SIL-huset, adresse Myrdalsvegen 26.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest to uker før årsmøtet, frist den 2.mars 2023 til leder@spjelkavikil.no. Det ønskes at vedlagte mal brukes.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden til klubben, eller ved å henvende seg til styret.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Spjelkavik Idrettslag i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Spjelkavik Idrettslag. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Spjelkavik idrettslags lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan leder Arne Sigurd Hansen kontaktes på leder@spjelkavikil.no.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
Styret