Omsider er revisor klar med sine dokumenter.

Dokumentene til det fortsettende årsmøtet ligger tilgjengelig på Myrstad-kiosken ved Spjelkavik Stadion.

Det fortsettende årsmøte har følgende saker:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og saksliste
  3. Valg av dirigent
  4. Valg av sekretær
  5. Valg av to representanter til å signere årsmøteprotokoll
  6. Behandle regnskap 2022
  7. Behandle innkomne saker
  8. Vedta budsjett 2023

 

Ytterligere informasjon kan finnes i den original årsmeldingen fra årsmøte den 16.03.2023. LINK

For ytterligere spørsmål, ta kontakt med styreleder på e-post.

Vel møtt!

Hilsen

Styret