Judicia er et moderne advokatfirma som bygger på solid erfaring, høy faglig kompetanse og integritet, og tilgjengelighet for deres klienter. De dekker både næringslivets og det offentliges behov for juridisk bistand og brenner for de gode løsningene. I tillegg yter de juridisk bistand til privatpersoner på de fleste rettsområder. Judicia har lang erfaring med å føre saker for domstolene, og vektlegger personlig service og tett samarbeid uten formelle barrierer.

Vi ønsker Judicia velkommen til Spjelkavik IL familien!