Vi er glade for at Judicia blir med på laget, under kan du lese mer om Judicia. 

Judicia er et moderne advokatfirma som bygger på solid erfaring, høy faglig kompetanse og integritet, og tilgjengelighet for deres klienter.

De dekker både næringslivets og det offentliges behov for juridisk bistand og brenner for de gode løsningene. Judicias advokater kombinerer høy juridisk kompetanse med forretningsforståelse, bransjekunnskap og handlekraft for å tilby den beste rådgivning og service.

I tillegg yter de juridisk bistand til privatpersoner på de fleste rettsområder. Dem har lang erfaring med å føre saker for domstolene, og vektlegger personlig service og tett samarbeid uten formelle barrierer.

I tillegg vektlegger de betydningen av nærhet og tilgjengelighet for deres klienter, både i responstid og løpende oppfølging. Judicia er representert med kontor i Ålesund og bistår klienter over hele landet.