Mostein har i flere år vært en svært viktig sponsor for Spjelkavik Idrettslag, og bidratt til å skape masse idrettsglede for barn og unge. Mostein på sin side, har gjennom avtalen med SIL blitt synliggjort lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er med bakgrunn i dette at det er blitt uttrykt ønske fra begge parter å fortsette det gode samarbeidet som vi har hatt gjennom flere år.

Daglig Leder Gaute Hole Vik er svært fornøyd med avtalen:

«Mostein har allerede i mange år vært en svært viktig bidragsyter til at barn og unge i vårt lokalmiljø skal kunne få delta lengst mulig i idretten – Vi er derfor svært glade for at de uttrykte ønske om å fortsette samarbeidet vi har hatt i alle disse årene.»

Mostein på sin side sier dette om den nye samarbeidsavtalen:

«Det er en viktig del av vårt samfunnsansvar å støtte idrett for barn- og ungdom. 12 år inn i samarbeidet er det gledelig at vi nok en gang har blitt enig med Spjelkavik IL om en ny periode med et Idrettslag fullt av engasjement for vårt lokalmiljø.»

Vi i Spjelkavik IL gleder oss til å fortsette samarbeidet i årene som kommer! Les mer om Mostein sine prosjekter her: https://www.mostein.no/prosjek...