Avtalen er løpende som i førsteomgang strekker seg ut 2024. ProESS er en solid og lokal partner kan bistå klubben med anleggsutvikling i året som kommer. 

Arkitekt- og ingeniørkontoret proESS tilbyr plan- og reguleringsarbeid, arkitekt- og ingeniørtjenester og konsulentbistand. ProESS er til enhver tid involvert i prosjekter av ulike størrelser – fra tilbygg/ påbygg, garasjer, naust, hytter, eneboliger og flermannsboliger, til større boligkomplekser, industri, næringsbygg, plan og regulering. 

Daglig leder i SIL sier dette om avtalen:

"Med tanke på størrelsen på anlegget vårt, og alt som skal vedlikeholdes og videreutvikles, er det helt avgjørende å ha en samarbeidspartner som vi kan støtte oss på i disse prosessene. I så måte, så er proESS et viktig tilskudd i Vikafamilien". 

Les mer om vår nye samarbeidspartner proESS, ved å trykke på linken.