Etter pålegg fra myndighetene har vi tidligere i år fått montert rister ved alle innganger til både Lampholmen Stadion og til vår 11er kunstgressbane, samt slukfilter i alle kummer rundt banene.

Her fikk vi god hjelp fra Sparebanken Møre i finansieringen av tiltaket for å hindre svinn av gummigranulat fra våre baner. Uten en viktig samfunnsaktør som vår hovedsamarbeidspartner, stopper idretten.

SBM_Logo_Portrett_Positiv_RGB_4x.png


Som et ledd videre ble det i sommer gjort et stort stykke arbeid rundt oppsamling av gummi som har lagt rundt banene.

Slamsug-SIL 1.jpg

Slamsug stilte med en av de største bilene sine, og sugde opp over 20 kubikk med gummi som har lagt rundt banen. Nå som gummien er samlet opp og plassert i sekker, har vi startet på arbeidet med å rense gummigranulaten før det skal fylles ut igjen i banene.

Idrettslaget har også gått til innkjøp av en granulatrenser som separerer gummien fra småstein, rusk og kunstgressfiber.

Slamsug-SIL 9.jpg

Vi takker Slamsug for deres hjelp, og Knut A Mo og Thomas Bjermeland for at de stilte opp i flere timer for å hjelpe til med oppsamlingen.