Spjelkavik IL og Sparebanken Møre erkjenner at økonomiske og kulturelle faktorer kan føre til ekskludering. Det er derfor nødvendig å sikre at alle barn og unge som ønsker å delta i organisert idrett får muligheten til å gjøre det. Vi må fortsette å fremme idrettsgleden for alle, og sørge for at alle barn og unge får muligheten til å delta uansett bakgrunn eller økonomisk situasjon. Dette vil bidra til å skape et mer inkluderende samfunn og fremme helse og trivsel blant barn og unge i vårt lokalmiljø. En viktig del av denne avtalen var også å sikre at det ikke ble store økninger i trenings- og medlemsavgifter. Det skal i utgangspunktet uansett være rimelig å drive idrett i Spjelkavik IL, og inkluderingsfondet er kommet som et supplement til dette for å sikre at vi har med flest mulig, lengst mulig.  

Banksjef Andreas Ulvestad fra Sparebanken Møre sier dette i forbindelse med inkluderingsfondet

«Idrett er en av de aller viktigste arenaene for barn og unge. Det gir en utmerket mulighet for å lære og utvikle seg både fysisk og mentalt, i tillegg til å være en verdifull sosialiseringsarena. Idrett gir også en følelse av fellesskap og tilhørighet, og det kan bidra til å etablere livslange vennskap. Vi er svært fornøyde i måten Spjelkavik IL bidrar på disse områdene.»

Også daglig leder Gaute Hole Vik er fornøyd med avtalen:

«Inkluderingsfondet mener vi er avgjørende for å bekjempe utenforskap, og vil gjøre det mulig for enda flere å delta i idretten. Vi er derfor veldig takknemlig overfor vår hovedpartner som igjen viser viktigheten av arbeidet de gjør i lokalsamfunnet.»

Om inkluderingsfondet

Som medlem hos oss har du muligheten til å søke om økonomisk støtte til en rekke aktiviteter og utstyr. Midlene kan dekke utgiftene i sin helhet eller deler av utgiftene, avhengig av hva som er nødvendig. Du kan søke om støtte til en flere formål, inkludert treningsavgifter, reiser, konkurranser eller nødvendig utstyr.

Vi ønsker at alle skal ha muligheter til å delta på minst en aktivitet som klubben arrangerer, og at økonomi ikke blir en barriere for deltakelse i Spjelkavik IL. 

Hvordan søke?

Det er daglig leder som har ansvaret for inkluderingsfondet og forvalter dette på vegne av klubben. Foresatte, trenere, lagledere eller utøvere over 18 år kan søke om støtte for medlemmene. Søknaden må inneholde:

  • Navn på medlemmet
  • Idretten de deltar i
  • En kort forklaring på hva støtten skal brukes til.

Søknader kan sendes til gaute@spjelkavikil.no. Det er viktig å merke seg at alle søknader vil bli behandlet strengt konfidensielt, og kun daglig leder vil ha tilgang til informasjonen.

Vi oppfordrer alle som har behov for støtte til å søke om dette. Inkludering er en av våre viktigste verdier, og vi ønsker å sikre at alle våre medlemmer har like muligheter til å delta i idretten.