Gjennom mer enn 175 år har mennesker på Nordvestlandet tatt sjanser og grepet muligheter. De har bidratt til å skape et levende lokalsamfunn og gode levekår for befolkningen. Sparebanken Møre skal være en pådriver for bærekraftig utvikling på Nordvestlandet. Sparebanken Møre har alltid vært opptatt av at lokalsamfunnet utvikler seg slik at fremtidige generasjoner også kan bo og virke her. Dette skal Sparebanken Møre fortsette med også fremover. Sparebankenes formål er å utvikle samfunnet gjennom forretningsdrift og ved å gi støtte til allmennyttige formål. Nordvestlandet skal være en attraktiv plass for utvikling og skaperkraft.

Sparebanken Møres verdier er: Nær, engasjert og handlekraftig.

 

Ny avtale Sparebanken Møre 2.jpeg
Banksjef Andreas S. Ulvestad og styreleder i SIL, Arne Sigurd Hansen, undertegnet i forrige uke ny avtale. Her flankert av rådgiver Sondre Skulstad og daglig leder Torgeir G. Olsen.Daglig leder Torgeir Glomseth Olsen og styreleder Arne Sigurd Hansen sier følgende:

Som idrettslag opplever vi at Sparebanken Møre tar oss på alvor og er medgjørlige og tilpasningsdyktige. De er absolutt å regne som vår bank på hjemmebane. Med lokalkontor like i nærheten til aktiviteten, opplever vi at banken er tilgjengelig og engasjert i stor grad! Dette er den største samarbeidsavtalen som idrettslaget noen gang har inngått, og etter positive samtaler over en lengre periode, er ting endelig formalisert.

 

I den nye samarbeidsavtalen kommer idrettslaget og Sparebanken Møre SAMMEN til å ha fokus på bærekraft, frafall og inkludering. Mer om de konkrete prosjektene som skal gjennomføres i avtaleperioden kommer.

 

Gjennom avtalen med Sparebanken Møre vil det fra inngåelse av bli opprettet et inkluderingsfond for våre utøvere, for å hindre at de som har lyst til å drive med idrett i Spjelkavik Idrettslag skal måtte slutte på grunn av økonomiske årsaker. På den måten skaper vi bedre levekår i bydelen, og sørger for at Spjelkavika er en god plass å vokse opp for våre unge gutter og jenter.

Banksjef privatmarked avd. Spjelkavik, Andreas Ulvestad uttaler:

 «Vi er opptatt av at dette skal være en god og trygg plass å vokse opp, dette mener vi Spjelkavik IL er med å bidra til, gjennom at de har jobbet langsiktig med utvikling av klubb og anlegg.
Vi er stolte av å videreføre det gode samarbeidet med Spjelkavik IL.
Det er viktig for Sparebanken Møre å støtte opp om en klubb som Spjelkavik IL som jobber for at alle skal få delta uavhengig av bakgrunn eller forutsetninger.
Idretten er  en viktig arena for å skape fellesskap og inkludering, og at dette er verdier som banken ønsker å støtte opp om.
I den nye avtalen står bærekraft sentralt, Spjelkavik IL og Sparebanken Møre vil fortsette det gode arbeidet og jobbe konkret mot utenforstanderskap og at alle skal ha like muligheter i tillegg til konkrete miljøtiltak.»
 

Vi gleder oss til å fortsette det gode samarbeidet med Sparebanken Møre i årene som kommer!

SBM_Logo_Portrett_Positiv_RGB_4x.png