Som et tiltak for å gi litt tilbake til de frivillige i klubben, samt å skape en sosial møteplass for de med hjertet i Vika – vil Spjelkavik IL fremover invitere til «Vikalunsj» på Bunkersen siste fredag i hver måned, hvor første sammenkomst skjer fredag 29.09 kl 1200. 

Det vil bli servert enkel varmmat fra Myrstad, samt kaffe og kaker. Vi håper at dette kan bli til en møteplass hvor store og små ting i og rundt idrettslaget kan snakkes om. Vi i administrasjonen håper alle som kan komme, kommer og at dette på sikt blir en fast møteplass for alle i klubben. 

Hilsen vi på Kiosken.