Vi søker etter en entusiastisk, inkluderende og strukturert leder. Behovet er stort for å utvikle idrettslaget videre. Den som ansettes vil ha mulighet til å være med å videreutvikle stillingen og idrettslaget. Spjelkavik er en stor bydel på Sunnmøre, Spjelkavik idrettslag er i sterk utvikling og vi ønsker å utvikle våre medlemmer til å bli en flott ambassadør for byen og bydelen. Dette gjelder uavhengig av idrettsgren.

Arbeidsoppgaver:

Som daglig leder vil du ha det overordnete ansvaret for idrettslagets drift og utvikling som blant annet innebærer:

  • Være en god bidragsyter for klubbens salgs- og markedsarbeid, og bistå med forhandling, utvikling og oppfølging av kommersielle avtaler.
  • Personalansvar for idrettslagets øvrige ansatte.
  • Norges idrettsforbunds regelverk og Spjelkavik idrettslag sine til enhver tid gjeldende lover og strategiplaner skal være retningsgivende for måloppnåelse. 
  • Daglig leder rapporterer til hovedstyret i Idrettslaget og har møteplikt i styremøter.
  • Daglig leder skal yte bistand til undergruppene i idrettslaget i henhold til arbeidsbeskrivelse.

Krav og ønskelige kvalifikasjoner til stillingen

Absolutte krav:

Utdanning innen idrettsledelse. 

Forretningsforståelse og kommersiell teft for å kunne utnytte det potensialet Spjelkavik IL har.

Ledererfaring fra næringsliv eller idrett. 

Gode kommunikasjonsevner, i tillegg til en entusiastisk, inkluderende og samlende lederstil.

God muntlig og skriftlig formuleringsevne.

Resultatorientert, initiativrik, og motivert med sterk gjennomføringsevne.

God erfaring og brukerkompetanse på relevante dataverktøy, klubben benytter for øyeblikket Spond som medlemssystem og PowerOffice som regnskapssystem.

Ønsket erfaring:

Økonomisk utdanning.

Utdannelse/erfaring innen salg, markedsføring. 

Personlig erfaring vektlegges. 

God forståelse for idrettens og idrettslags indre liv.

Vi tilbyr: 

100 % stilling 

Varierte og spennende arbeidsoppgaver 

Lønn etter avtale

Kollektiv pensjonsavtale. 

Deltagelse på relevante kurs og samlinger. 

Kontorfellesskap ved Spjelkavik stadion

Ønsket tiltredelse 1 februar 2023, eller etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til Leder av idrettslaget, Arne Sigurd Hansen, 97616056 – leder@spjelkavikil.no

Mer informasjon om stillingen, samt hele annonsen finner du her.