På grunn av utskiftninger i styret gjennom året, ser styret det som nødvendig å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for å være beslutningsdyktige i avgjørelser fremover. 

Dette kommer i hovedsak av uttreden av Spjelkavikas venner, endringer i undergruppene og opprettelsen av anleggsutvalget.  

Innkalling og saksliste kan man finne i denne filen: ekstraordinært årsmøte 2024.pdf