Vi er svært fornøyde med å ha vår nye daglige leder, Gaute, på plass i Spjelkavik. Gaute er 26 år og bosatt i Ålesund. På fritiden spiller han håndball for Spjelkavik IL, går på Randonee om vinteren og i fjellet om sommeren. Gaute er generelt opptatt av idrett, alt i fra hvordan idretten drives, til det å bare se på alt av idrett.

Interessen for idretten begynte tidlig, og utdanningsvalget ble lagt deretter. Gaute startet på Ålesund Videregående Skole der han tok idrettsfag med spesialisering i håndball, og de årene gjorde at interessen for idretten økte, og som igjen gjorde at valget for studier falt på Norges Idrettshøgskole (NIH) der han har bachelor i Sport Management. Fagene på dette studiet inkluderte utplassering i privat og offentlig sektor hvor praksis ble i kulturavdelingen til Møre og Romsdal fylkeskommune og i Skiforeningen. Studiet inkluderte arrangements planlegging, utveksling til Liverpool John Moore University og fag som Idrettsjuss, økonomi, og ledelse.

Ved endt studie på NIH, valgte Gaute å dykke dypere i samme felt. Dette gjorde han ved å ta master i Sport Management hos Global Institute of Sport, UCFB Wembley Campus hvor han fullførte masteren i september 2021. Fagene inkluderte Strategic Sport and Marketing Management, Financial and Human Capital Management, Leadership and Influence in Sport, og Sports Law. Året i London gjorde at han økte nettverket sitt innenfor idretten, og fikk en bedre forståelse for hvordan fotballen drives utenfor Norge. Masteroppgaven var også spesielt rettet mot klubbdrift, da mer spesifikt på hvordan forholdet mellom foreldre og trenere er i breddeidretten.

Gaute startet ellers arbeidslivet tidlig som frivillig ved forskjellige sportsarrangementer for å sikre at han hadde erfaringen han ville få behov for ved å jobbe i idretten ved endt studie. Det frivillige arbeidet omfattet å jobbe som speaker på Bislett, linjeleder på Oslo skifestival, anti-doping chaperon under «Capital Showdown» Pro Boxing Event, og andre mindre frivillige aktiviteter.

Gaute har hatt flere deltidsjobber som har gitt god erfaring i ulike aspekter knyttet opp mot klubbdrift. Gaute har i flere år, og for flere ulike klubber jobbet som håndballtrener både for gutter og jenter i forskjellige aldersklasser - dette gav innsikt i hvordan det er å forholde seg til foreldre og klubben fra en treners perspektiv. Han har i flere år jobbet som prosjektansvarlig for Barnas Mesternes Mester, som er en aktivitetsuke for barn som arrangeres to uker hver sommer og som kan sammenlignes med fotball eller håndballskole. Ellers har han jobbet i Norges Fotballforbund som TLO under U-21 landslagets EM kvalifisering.

Gaute har også vært driftsansvarlig for Kraftverket Aktvitetspark, noe som gav mye erfaring med å drive prosjektledelse. Arbeidsoppgavene bestod av å ha kontakt med entreprenører for ferdigstillelse av parken, ansettelse av heltid- og deltidsansatte, opprettelse av rutiner, salg til ulike bedrifter og skoler hvor man blant annet har tilbudt teambuilding. I etterkant av åpningen ble det stort fokus på budsjettarbeid, håndtering av personal og generell drift og kundebehandling.

Under senterdriften på Devoldfabrikken har Gaute jobbet tett med markedsavdelingen på senteret - som har gjort at han har vært med på å arrangere flere arrangementer. I tillegg til dette har Gaute fungert som verneombud for begge selskapene på fabrikken, hvor det har vært stort fokus på HMS arbeid, med spesielt fokus på risikovurderinger. Gaute har også vært med i prosjektgruppen i Flakk som har ansvaret for å miljøsertifisere alle datterselskapene i gruppen, hvor han har hatt ansvaret for å sertifisere Devoldfabrikken AS, Eiendomsselskapet OADS AS, 62 nord og Devold of Norway.

Gautes tanker rundt noe av det han vil jobbe med i SIL fremover:

Klubbtilhørlighet og kultur; Jobbe med å utvikle en god klubbidentitet, rekruttere frivillige, utdanning innad i klubben – Vi er helt avhengig av alle som jobber frivillig i klubben, alt fra vaffel steking, trenere og vedlikehold.

Økonomi; kostnadsoversikt, budsjettering, partnerarbeid etc.

Utbygging og vedlikehold av anlegg; Strategisk plan for forvalting av anlegget. Utskiftning av kunstgress, og generelt vedlikehold.

Vi er veldig glade og fornøyde med å ha deg på plass her hos oss, Gaute.

 

Velkommen til Spjelkavik IL.

 

Spjelkavik IL