Dugnadsånden lever!

Onsdag 17 april ble det gjennomført vårdugnad på anlegget

Mye måtte gjøres for å klargjøre spillflater og bygg før sesongen, og det var gledelig å se at både store og små møtte opp.

Arbeidslisten var som følger hvor alt ble gjennomført:

Klubbhuset

 • Koste tak
 • Riving av gulv kjølelager
 • Kaste ting utside klubbhus
 • Kaste ting innside klubbhus
 • Sette sammen høyskap
 • Klargjøre sti ned til «utetoaletter»

435418374_371473615873480_4185330556556382190_n.jpg

435381717_1431836317453651_8552577320040901677_n.jpg

Tafjord-Hallen

 • Tømme kontainere
 • Sveise duk
 • Felle trær rundt hallen

435410290_396599106474192_3957293954598515102_n.jpg

Kunstgressbanene

 • Skifte netting på mål (netting i garasja ved bunkersen)
 • Tømme granulatfilter i kummer på KGB11
 • Fjerne kratt og utvekster fra voll mellom Spjelkavik Arena og KGB11
 • Generell rydding
 • Skru ned skilt kortside retning padel, og plasser i cupboden

Gressbanen

 • Henge opp fangnett i flaggstenger – Ligger på trommel ved garasjen
 • Lage sponsorgjerde av gjerdestolper og terassebord under flaggstengene – se sponsorgjerde ved voll for mal
 • Generell rydding

435338017_942499290878981_6720303283260580182_n.jpg

Bunkersen/garderobebygg

 • Flytte skap fra a-lags garderobe til gang bunkers
 • Henge opp skilt som har blåst av fra «Spjelkavik Arena» skiltet på bunkersen

435364749_1622981895191562_9198600879630709051_n.jpg

Garasje

 • Kaste gamle skilt
 • Bytte stikkontakt i garasjen 

For å motivere til innsats var også kiosken bemannet, hvor det ble servert gratis vafler, pølser og drikke til stor begeistring. 

Det er veldig gledelig å se at så mange bryr seg om klubben vår, og ønsker å bruke litt tid for å sette i stand anlegget før sesongen. Hoved-, fotballstyret og anleggsutvalget ønsker å takke alle som stilte opp, og vi ønsker alle medlemmer lykke til med sesongen.

100% Vika

Spjelkavik IL inviterer til vårdugnad!

​Kom arbeidslyst å treng deg på, det er på tide å gjøre anlegget klart for sesongen!

Onsdag 17.04 fra 16:30 til 18:30 inviterer Spjelkavik IL til vårdugnad.

Vi åpner kiosken og serverer vederlagsfrie pølser, vafler, kaffe og andre godsaker av ypperste kvalitet til ivrige dugnadsdeltakere. 

Arbeidsliste kommer nærmere dugnadsdato, og det vil bli fordelt oppgaver på stedet. 

Vi kommer, kommer du?

Anleggsutvalget er opprettet!

Vi er veldig heldige i klubben at vi har et så stort og flott anlegg, men stort anlegg krever vedlikehold og planlegging. Det har derfor siden i vår vært jobbet mot å opprette et anleggsutvalg, som nå endelig er på plass!

Organisering

Utvalget består per dags dato av en overordnet leder, hvor Øivind Follesø har det ansvaret for gruppen, med tre undergrupper:

- Anlegg

- Bygg

- Gressbane

- Prosjektgruppe, med hovedansvar å utrede muligheten for skifte av kunstgress

Spjelkavikas venner har nå trukket seg ut fra idrettslaget, som gjør at det vil frigjøre plass i hovedstyret. Det er uttrykt ønske fra hovedstyret at utvalget vil bli en egen undergruppe med en representant i hovedstyret - dette må videre formaliseres på årsmøtet i 2024.

Utvalgets oppgaver

Anlegget vårt er stort, og det er mye å ta tak i. Oppgavene til anlegget vil være mange, men er her er de mest sentrale oppgavene som utvalget skal arbeide med. 

- Utarbeide vedlikeholdsplan for anlegget, status/tilstand på de ulike byggene, kostnadsvurderinger mm.

- Koordinering med daglig leder for gjennomføring av dugnader.

- Vurdere aktuelle nye prosjekter, og lage gjennomføringsplaner og økonomiplaner for gjennomføring av prosjektene.

Utvalget er allerede i gang med kartlegging av tilstanden på anlegget vårt - det er viktig at vi får en vurdering av tilstanden slik at styret kan ta riktige beslutninger når det kommer til investeringer. 

Hvordan bidra?

Hvis du selv vil, eller kjenner noen som du mener kan bidra inn i anleggsutvalget så er vi på leting etter flere personer som har lyst til å bidra. Anleggsutvalgets leder, og daglig leder kan kontaktes for mer info. Kontaktinformasjon finner du her.

Det er også laget en egen nettside for anlegget, hvor det vil bli lagt ut informasjon når noe blir gjort på anlegget - Spjelkavik Idrettsanlegg.