Varsling av uønskede hendelser

For å sikre et trygt miljø for våre medlemmer og ansatte ønsker vi at det varsles om uønskede hendelser knyttet til våre aktiviteter.

Dette kan være for eksempel:

 • Overgrep
 • Ulykke med personskader
 • Dødsfall blant klubbens medlemmer
 • Økonomisk utroskap
 • Mobbing og trakassering
 • Klare brudd på det klubben ønsker å stå for.
 • Diskriminering og rasisme
 • Annet

Nødnummer

I en krisesituasjon varsles nødnummer før hendelsen meldes til klubbens ledelse.

Brann

Telefon: 110

Politi

Telefon: 112

Ambulanse

Telefon: 113

Hvordan behandles et varsel av klubben?

 1. Alle henvendelser behandles konfidensielt 
 2. Varselmottaker skal underrette en person i klubbens ledelse. Kontaktinfo finner du under.
 3. Klubbens ledelse skal informere varsler om at alvorlige forhold umiddelbart må meldes til politiet.
 4. Mottaker i ledelsen skal underrette styre. 
 5. Ledelsen vil bistå med å formidle kontakt til aktuelle instanser/kriseteam i Ålesund Kommune.
 6. Styret utarbeider tiltak for å unngå lignende hendelser i framtiden. 
 7. Styret skal holde varsler underrettet om hvordan saken blir behandlet av klubben.

For mer informasjon om hvordan saker håndteres i idretten følg linken ved å trykke her: Trygg Idrett

Kontaktpersoner i klubben

Trine Stensrud

Nestleder Telefon: 48461972

Andre ressurser

Moa Helsestasjon er tilgjengelig for barn og unge i Spjelkavik-området. Helsestasjonen har helsesøstre ved alle skolene. Både elever og foreldre kan ta kontakt både på skolen og helsestasjonen.

Moa Helsestasjon

Teamleder Blindheim/Moa

Britt Skuseth - Tilgjengelig på dagtid.

Telefon: 70164540