Krav om politiattest i Spjelkavik Idrettslag

Alle som skal lede og trene barn og unge under 18 år skal fra 1. januar 2009 ha gyldig politiattest. Dette gjelder også trenere / ledere som er 15-18 år. Disse skal ha signert søknad av foresatte.

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for Spjelkavik Idrettslag, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige skal fremskaffe politiattest.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt, eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattester er gratis.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, eller ikke har villet fremvise attest, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Vedtaket

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 og iverksatte 15.oktober, at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009, og det betyr at alle som har oppgaver med barn og unge under 18 år i klubben må søke om politiattest NÅ!

Hvordan søke

1. Man søker via ID porten og benytter Min ID. Lenke finner du her. 

2. Det er nødvendig med et signert bekreftelsesskjema fra klubben, og dette fås ved å kontakte politiattest ansvarlige i undergruppene. Se kontaktinfo lenger ned på siden. Bekreftelsen må skannes og vedlegges søknaden:

3. Politiet sender ferdig behandlet attest som ordinær post hjem til den søknaden gjelder for. Den sendes ikke til idrettslaget.

Framvisning

Den søknaden gjelder for, skal framvise sin politiattest til klubben, ved politiattestansvarlig.

Spjelkavik Idrettslag skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn. Begge representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.

Fremvisning av gyldig politiattest skal i praksis være gjort før man leder aktivitet, men idrettsforbundet har åpnet opp for en kort overgangsordning for de som har søkt, men enda ikke har fått framvist. Da anbefaler idrettsforbundet at det minimum er to trenere tilstede på trening