En uke med masse aktivitet er over, og både voksne og barn har gitt uttrykk for at SBM sommercamp 2024 var en suksess! Vi ønsker å takke alle idrettene som har stilt med aktiviteter for barna hele uken, alle barna har fått prøve noe nytt - og noe sier oss at det vil gro godt i hoppmiljøet fremover. 

Om uken

SBM Sommercamp er et samarbeid mellom Sparebanken Møre og Spjelkavik IL, som har som mål å bekjempe utenforskap ved å tilby en aktivitetsuke for barn gratis hver sommer i avtaleperioden. Barna har fått utfordret seg i utholdenhet, samarbeid og kunnskap mandag til onsdag, mens de to siste dagene har gått med til idrettene i Spjelkavik IL før det hele ble avsluttet med en dag i Tafjord-hallen grunnet regnværet. 

Vi i Spjelkavik IL vil takke vår hovedsponsor Sparebanken Møre, for at vi har fått lov til å gjennomføre en slik uke og gledet så mange barn i vårt nærområde. Tafjord og Ålesund Idrettsråd ville også være med å bidra, så takk til dem også. 

Bilder fra uken kan sees på vår instagram. Vi i Spjelkavik IL ønsker alle medlemmer og samarbeidspartnere en god sommer!