Spjelkavik IL er veldig fornøyde med å ha forlenget samarbeidet med Amfi Moa. Amfi Moa er en viktig støttespiller og god nabo for alle våre medlemmer, så det er helt naturlig at vi vil fortsette samarbeidet. 

Samarbeidet bidrar til at flere barn og unge i nærområdet kan holde på med det dem liker best!

Spjelkavik takker Amfi Moa og senterleder Anne Mari Rødal Kleppe for god dialog rundt forlengelsen. 

100% Vika!